Search

SZKOLNY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ KLAS VII/2

Dnia 04.12.2019r. w miłej, sportowej atmosferze odbył się SZKOLNY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ (drużyn sześcioosobowych) dla klas VII.

Cele Turnieju:

 - wdrożenie uczniów do przestrzegania zasad współżycia zespołowego, kształtowanie samodyscypliny,

- rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo swoje oraz kolegów,

- propagowanie zasad „czystej gry” (fair play),

- rozwijanie wiary we własne siły, przełamywanie lęków i obaw,

- rozbudzanie zainteresowań aktywnością ruchową, motywowanie do aktywności ruchowej w wybranej (ulubionej) dziedzinie – piłce siatkowej,

- kształtowanie nawyku aktywnego wypoczynku,

- umożliwienie sprawdzenia poziomu nabytych umiejętności ruchowych poprzez udział w imprezie sportowej.

Turniej był sprawdzianem nie tylko klasowych umiejętności gry w piłkę siatkową, ale również możliwość poznania umiejętności innych drużyn. Poziom wszystkich meczy był wyrównany.

Czołowe miejsca zajęły drużyny:

I m – VII a

II m – VII d

III m – VII c

Wszystkim uczniom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!