Search

#4MINUTY

W ramach zajęć dotyczących szeroko rozumianej profilaktyki nauczyciele wychowania fizycznego podjęli współpracę z Fundacją Ukryte Marzenia przystępując tym samym do realizowanego przez nią projektu „#4MINUTY”. Projekt ten odbywa się dzięki akcji prewencyjnej PZU - POMOC TO MOC.

Celem projektu pt. ”#4MINUTY  jest przygotowanie najmłodszej społeczności do racjonalnych zachowań w  przypadku wystąpienia zagrożeń. Projekt ma na celu organizację warsztatów, z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu powiatu chodzieskiego.

8 listopada odbyły się pierwsze zajęcia dla wskazanej grupy uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Chodzieży. Były poprowadzone one w taki sposób, aby zaciekawić „młodych ratowników”, a poprzez zabawową formę przekazać umiejętności praktyczne oraz wiedzę, która zlikwiduje barierę przed udzielaniem pierwszej pomocy drugiemu człowiekowi. Dzieci dowiedzą się jak profesjonalnie zakładać opatrunki oraz co robić w nagłych wypadkach. Nauczą się jak postępować w przypadku skaleczeń, ran oraz wielu innych przydatnych w ratowaniu zdrowia, a nawet życia innych, a także swojego.

Na pierwszych zajęciach poprowadzonych przez przedstawicieli OSP Chodzież każdy uczestnik otrzymał specjalny worek z zestawem pomocy, z którego będzie korzystał podczas zajęć. Na głównym korytarzu pojawił się także specjalny stojak z materiałami informacyjnymi dotyczącymi pierwszej pomocy – dostępnymi dla wszystkich uczniów.

15 listopada na podstawie zdobytej wiedzy podczas pierwszego spotkania uczniowie w praktyczny już sposób uczyli się prawidłowego ułożenia osoby poszkodowanej w bezpiecznej pozycji oraz wzywania pomocy pod numerami alarmowymi.

Zajęciami warsztatowymi będą objęte dwie grupy uczniów, a każda z nich odbędzie 10 spotkań. Życzymy zatem naszym uczniom wiele zapału w zdobywaniu tych cennych wiadomości i umiejętności.

 

Małgorzata Jeśko-Doręgowska