Search

Edukacja dla zdrowia w klasach czwartych.

Przy współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Chodzieży uczniowie klas 4 rozpoczęli właśnie udział w programie "Bieg po zdrowie". Zajęcia te realizowane będą w ramach zajęć wychowania fizycznego i koordynowane przez Pana Krzysztofa Piterka. „Bieg po zdrowie” to nowy program antytytoniowej edukacji zdrowotnej opracowany w Głównym Inspektoracie Sanitarnym we współpracy z ekspertami. To na nas – osobach dorosłych – spoczywa odpowiedzialność za przebieg rozwoju najmłodszych. Profilaktyka palenia tytoniu jest ważnym zadaniem i powinna być na stałe wpisana w działania edukacyjno-wychowawcze". W minionym tygodniu uczniowie uczestniczyli w pierwszych zajęciach opartych na materiałach otrzymanych w ramach udziału w programie. Przeprowadzono dyskusję na temat palenia w miejscach publicznych, szkodliwego działania nikotyny. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach bardzo aktywnie i świadomie. Mamy więc nadzieję, że udział w programie przyniesie nie tylko wiele cennych informacji, ale zachęci do dbania o zdrowie i świadome rezygnowanie z palenia przez całe życie uczniów oraz ich rodzin. MJD