Search

Stołówka szkolna

REGULAMIN STOŁÓWKI 4 września 2020 - przeczytaj!

jadłospis wrzesień 2020

Uwaga Rodzice!

Obiady na miesiąc wrzesień należy zgłosić w sekretariacie szkoły lub telefonicznie  do piątku 04.09.2020 r.  do godziny 10:00.

·         Wydawanie posiłków w miesiącu wrześniu nastąpi od 07.09.2020 r.

·Uczniowie kl. I – III spożywają obiad na przerwie o godz. 11.20, natomiast uczniowie  kl. IV – VIII o godz. 12.15.  

·W przypadku nieobecności dziecka danego dnia w szkole należy zgłosić rezygnację z obiadu do godziny 8:00 telefonicznie na numer 67 2812535.

 

Koszt obiadów za miesiąc wrzesień 2020 wynosi 18 x 10 zł =180 zł .

(wpłaty na konto proszę dokonywać od 1.09.2020 r. )

 

Opłata za obiady najpóźniej do 10 każdego miesiąca.

Opłata za obiady od 1 stycznia 2020 r. może być dokonywana tylko i wyłącznie przelewem na konto: 20 10901317 0000000109931257

tytułem: Opłata za obiady za miesiąc i rok, imię i nazwisko ucznia

nazwa odbiorcy: Szkoła Podstawowa nr 3 w Chodzieży.

O dokonaniu przelewu należy poinformować sekretariat.