Search

Zakończono przesłuchania do drugiej edycji „The Voice of SP3”.

Uczestników oceniała czwórka trenerów: Tomason i Boron, Michał Szpuk oraz Grzegorz Hyszy.

Do projektu zakwalifikowali się:

1. Amelia Jaroszyk -4a

2. Filip Jurgiel -6c

3. Julia Grabianowska -7b

4. Nadia Kujawska -7b

5. Amelia Hekert- 6a

6. Sara Szyńska -6a

7. Maria Eichstadt 5b

8. Maja Popiołek -4d

9. Kacper Kratz -5b

10. Olga Nowak -5a

11. Liwia Grewling -5b

12. Natalia Boberska -5b

13. Igor Górniak- 5b

14.Kacper Schwark- 6a

14. Julia Zużewicz- 6a

 

Gratulujemy i zapraszamy do kolejnego etapu „bitwy”.

Katarzyna Kozakiewicz, Małgorzata Jaroszyk

Szkolny Konkurs Ortograficzny 2018/2019

Kolejna edycja Szkolnego Konkursu Ortograficznego za nami. Najlepsi uczniowie wyłonieni w dyktandzie klasowym reprezentowali swoje klasy w drugim etapie. Uczniowie walczyli o tytuł laureata w dwóch grupach wiekowych: klasy 4 i 5 oraz klasy 6,7 8. Tytuł laureata Szkolny Konkurs Ortograficzny roku szkolnego 2018/2019 zdobyli : Zofia Bajarska, Hanna Cieślik, Michalina Frankowska wśród uczniów klas 4 i 5; Paweł Siurek wśród uczniów klas 6,7,8. Gratuluję zwycięzcom wyłonionym spośród 38 uczestników. Wszyscy zasłużyli na słodki upominek i dyplomy gratulacyjne a laureaci na szczęśliwe :) długopisy. Liczę, że w następnych latach również dopisze frekwencja i z równie dużymi emocjami zasiądziecie o dyktanda roku szkolnego 2019/2020.

Joanna Winiecka

REGULAMIN KONKURSU   RECYTATORSKIEGO ,, Humor w poezji dziecięcej”

 1. Organizator konkursu: Justyna Wiśniewska, Małgorzata Matyja

 

 1. Kategoria wiekowa: klasy 1-3

 

 

 1. Termin i miejsce: - eliminacje klasowe ( terminy ustalają wychowawcy) - finał konkursu 15 maja 2019r.

 

 1. Celem konkursu jest:

 • rozbudzanie i rozwijanie aktywności artystycznej dzieci

 • promowanie i popularyzacja literatury dziecięcej

 • wzbogacanie biernego i czynnego słownictwa

 • rozwijanie zdolności recytatorskich

 • promowanie sztuki żywego słowa w środowisku szkolnym.

 • uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze

 

 1. Warunki uczestnictwa:

 • wybór wiersza zgodnego z tematem przewodnim konkursu: ,,Humor w poezji dziecięcej

 • konkurs jest dwuetapowy:

- etap pierwszy – każda klasa przeprowadza eliminacje i wyłania do finału: w przypadku klas 1-2 po trzech uczniów, a w przypadku klas 3 pięcioro uczniów z każdej klasy.

- etap drugi – finał 15 maja 2019r.

 

 1. Kryteria oceny:

 • podstawą oceny jury będzie:

- dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie;

- uczeń przed recytacją podaje tytuł i autora prezentowanego wiersza;

- wyrazistość recytacji;

- sposób operowania głosem (modulacja);

- interpretacja tekstu (rozumienie tekstu, przekazanie emocji, tempo, intonacja)

- dykcja (staranność, wyrazistość mowy, siła, tonacja i barwa głosu)

- prezentacja utworu oraz ogólny wyraz artystyczny

- prezentacja wiersza nie może być dłuższa niż 3 min

 

Werdykt jury jest ostateczny.

 

 

 1. Nagrody dla laureatów:

 • uczestników konkursu – finału będzie oceniać jury (przedstawiciel firmy Inter Risk, bibliotekarz MBP oddział dla dzieci, polonista oraz nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej)

 • w konkursie przewidziane są nagrody: za I, II i III miejsce na każdym poziomie klas oraz możliwe od 1-2 wyróżnień , a także dyplomu dla każdego uczestnika.

 

Fundatorem nagród jest firma Inter Risk Organizatorzy konkursu:

Justyna Wiśniewska, Małgorzata Matyja

Wyniki konkursu „English spelling master” 2

Mistrzem pisowni został Paweł Siurek 8c oraz Aleksy Bukowski 8b.

Gratuluje!!! Życzę dalszych sukcesów!!

 

Katarzyna Kozakiewicz

WYNIKI KONKURSÓW MUZYCZNYCH

Dnia 3.04.2019r. odbyły się dwa konkursy muzyczne zorganizowane w ramach projektu „Ku pokrzepieniu serc-Polak Wszech Czasów- Stanisław Moniuszko”. Podczas przesłuchań zaprezentowało się wielu młodych ludzi, których pomimo różnic w wieku, różnic w charakterze, w temperamencie połączyło jedno – miłość do obcowania z muzyką. Uczniowie pięknie śpiewali pieśń Stanisława Moniuszki w różnym składzie, można było posłuchać występów solowych, duetów, jak również grupowych. Młodzi artyści grali na pianinie, gitarze, dzwonkach chromatycznych, a nawet „Prząsniczkę” usłyszeliśmy w wykonaniu ciekawego instrumentu, jakim jest kazoo. To był czas pełen wrażeń i wzruszeń oraz ciężkich decyzji-wyborów tych najlepszych. Jury w składzie Anna Przekop, Małgorzata Jaroszyk, Jan Margowski, Mirek Górski i Marek Piątkowski wyłonili laureatów następujących konkursów:

NAJLEPSZY SZKOLNY WOKALISTA – PRZĄŚNICZKA”

I miejsce Wojciech Kaczmarek z kl.1a

I miejsce Zuzanna Strzelińska, Julia Kubacka, Weronika Grondkowska, Lena Grela,

Amelia Przesławska, Zuzanna Braciszewska z kl.4c (śpiew grupowy)

I miejsce Iga Skibińska, Amelia Baczyńska, Angelika Wypich z kl.4d (śpiew grupowy)

II miejsce Nadia Kujawska z kl.7b

III miejsce Zofia Bajerska z kl.4b

Wyróżnienie:

Amelia Jaroszyk, Zuzanna Winkiel z kl.4a

Weronika Jenczyk z kl.5a

Jakub Gramowski z kl.6b

NAJLEPSZY SZKOLNY INSTRUMENTALISTA – PRZĄŚNICZKA”

I miejsce Marcel Margowski z kl.2b

II miejsce Liwia Grewling z kl.5b

III miejsce Mikołaj Pałaszyński z kl.4a

Wyróżnienie:

Zofia Nadrowska z kl.1a

Bartosz Kłos z kl.6c

Daniel Mazur, Natalia Baumgart z kl.8b

 

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratuluję, rozwijajcie dalej swój talent i osiągajcie kolejne sukcesy!

Małgorzata Jaroszyk

Czytaj więcej: WYNIKI KONKURSÓW MUZYCZNYCH

"Matematyczny Czar Par" -finał

To już po raz szósty!!! Dnia 06.03.2019 o godz. 15.30 odbył się konkurs „Matematyczny Czar Par”. Konkurs adresowany do uczniów klas 4 i 5, a prowadzony przez ekspertów – uczniów klas 6.W tym roku udział wzięły dwuosobowe zespoły z klas 4a, 4b, 4d, 5a, 5b, 5c,5d,5e. Nie wstawiła się załoga klasy 4c ( oddali sprawę walkowerem) Po ekscytującej zabawie wyłoniono zwycięzców ;

I miejsce drużyna 5b

II miejsce drużyna 5d

III miejsce drużyny 4a

Gratulacje ! Ale wyniki nie były najważniejsze, liczyła się przede wszystkim super zabawa. Na pochwałę zasługują również eksperci- uczniowie klas szóstych (6a-7 osób , 6b-1 osoba i 6d-3 osoby). Takich ekspertów to ze świecą szukać !!! Dzięki. Wszyscy startujący i prowadzący konkurs uczniowie otrzymali słodkie upominki. Konkurs przygotowany, sponsorowany i nadzorowany przez męską część grona matematyków.

Zapraszamy za rok !

Jacek Wiśniewski

Czytaj więcej: "Matematyczny Czar Par" -finał

Casting do projektu The Voice of SP3

CELE:

- propagowanie śpiewu, jako formy wyrażania siebie,

- prezentacja i rozwijanie umiejętności językowych oraz wyobraźni uczniów,

- inspirowanie do zabawy słowem oraz do poszerzania słownictwa poprzez pamięciowe przyswajanie rymowanych tekstów,

- umożliwienie użycia języka w szerszym kontekście poza klasą szkolną oraz wykazanie się swoim talentem.

VII. REGULAMIN:

1. Uczestnicy konkursu: uczniowie klas 4-7.

2. Kandydat konkursu wybiera piosenkę w j. angielskim (z wersją karaoke), następnie prezentuje ją przed jury.

3. Oceniane będą: kreatywność i oryginalność (pomysł) interpretacji utworu oraz ogólny wyraz artystyczny.

 

Zachęcamy do udziału                                                                      Katarzyna Kozakiewicz

                                                                                                          Małgorzata Jaroszyk

English Spelling Master - szkolny konkurs j. angielskiego

Regulamin konkursu dla dzieci klas VII-VIII

 

CELE KONKURSU

 

- rozwijanie sprawności pisania,

- rozwijanie zainteresowania językiem angielskim,

- motywowanie do nauki poprzez współzawodnictwo

- umożliwienie użycia języka w szerszym kontekście poza klasą szkolną oraz wykazanie się swoim talentem.

 

REGULAMIN:

1. Uczestnicy konkursu: uczniowie klas 7-8.

2. Konkurs polega na napisaniu tekstu ze słuchu.

3. Czas trwania konkursu około 30 min.

5. O kolejności zajętych miejsc decyduje ilość uzyskanych punktów.

6. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie szkoły.

 

 

 

Serdecznie zachęcam do udziału. J                                     Katarzyna Kozakiewicz

Mistrz wiedzy przyrodniczej- konkurs.

I: WSTĘP

1. W bieżącym roku szkolnym odbędzie się MIEDZYSZKOLNY KONKURS PRZYRODNICZY klas czwartych Konkurs ma zasięg powiatowy, w którym uczestniczy 13 szkól podstawowych, w tym również nasza szkoła z naszymi uczniami.

2. Chętnych uczniów klas czwartych, którzy lubią się uczyć, rozwijać zamiłowanie do przyrody, potrafią kreatywnie myśleć, logicznie wnioskować zapraszamy do udziału w tym konkursie.

3. Uczniowie przygotowują się do eliminacji szkolnych samodzielnie z przerobionego materiału ( podręcznik i ćwiczenia, zeszyt).

4. Eliminacje przeprowadzone zostaną w formie testu- pytań otwartych i zamkniętych.

5. Testy będą kodowane. uzyskają najlepsze wyniki i będą reprezentować szkołę w konkursie powiatowym, walczą o tytuł MISTRZA WIEDZY PRZYRODNICZEJ.

6. Wszyscy uczniowie , którzy uzyskają co najmniej 85% poprawnej odpowiedzi zostaną nagrodzeni wysoką oceną cząstkową z przyrody .

7. Konkurs powiatowy odbędzie się 23 maja 2019r. w SP-3.

II. TERMINY I ZAPISY

1. Chętni uczniowie klas czwartych( a,b,c,d) zgłaszają się do 27 marca 2019. do nauczyciela ( M. Łochowicz, E. Konieczka),podają imię, nazwisko i klasę.

2. Eliminacje szkolne odbędą się dnia 03 kwietnia 2019r.

3. Wyniki zostaną ogłoszone na tablicy Samorządu Szkolnego w SP-3 trzy dni po eliminacjach.

Organizator Elżbieta Konieczka

 

English spelling master - Mistrz pisowni

Konkurs z języka angielskiego adresowany jest do uczniów klas V-tych  i VI-tych

Celem konkursu jest skłonienie Was do pracy nad poprawnością pisania ze słuchu. Konkurs ma za zadanie wyłonić  z pośród Was, uczniów najlepiej posługujących się językiem pisanym.

Zapraszam wszystkich chętnych piąto i szósto-klasistów do wzięcia udziału!

Konkurs odbędzie się 26.02 o godzinie 13:30. Zapraszamy do zapisów u swoich nauczycieli.

M.Muzolf

K.Kozakiewicz

T.Kornacki