Search

Konkurs muzyczny. "Wokół tradycji - na ludowo gramy"

CELE:

• rozwijanie uzdolnień muzycznych, gry na wybranych instrumentach muzycznych

• pobudzenie i kształtowanie zainteresowań i zamiłowań muzycznych

• prezentacja umiejętności uczniów 

• uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze

• promocja talentów i motywowanie młodych artystów do umuzykalniania i systematycznego doskonalenia swoich umiejętności 

ZASADY UCZESTNICTWA:

♪Konkurs adresowany jest dla uczniów oddziału I-VIII.

♪Uczestnik prezentuje utwór z repertuaru ludowego np. „Była babuleńka”, „Czerwone jagody”, „Czerwone jabłuszko” na wybranym instrumencie muzycznym. 

♪Prezentacje oceniane będą przez jury, które w ocenie uwzględni: znajomość utworu,  umiejętności techniczne, interpretację, jakość wykonania oraz ogólny wyraz estetyczny i artystyczny. 

Konkurs odbędzie się 25 marca 2020 r. o godzinie 15.30 w sali 41.

Zgłoszenia przyjmowane są do 23.03.2020 u wychowawców klas lub bezpośrednio do organizatora konkursu.ORGANIZATOR: MAŁGORZATA JAROSZYK

 

Konkurs muzyczny."Wokół tradycji - spiewamy na ludowo"

CELE:

• rozwijanie uzdolnień wokalnych, muzykalności i wrażliwości muzycznej

• pobudzenie i kształtowanie zainteresowań i zamiłowań muzycznych

• prezentacja umiejętności uczniów

• uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze

• promowanie osiągnięć uczniów uzdolnionych muzycznie

ZASADY UCZESTNICTWA:

        Konkurs adresowany jest dla uczniów oddziału I-VIII.

        Uczestnik prezentuje wybraną pieśń ludową ze zbioru Oskara Kolberga: „Czerwone jabłuszko”, „Była babuleńka”, „Czerwone jagody”, „Czarny baranie”, „Żuraw”, „Zachodźże słoneczko”. Można mieć swój podkład muzyczny lub zaśpiewać a capella.

        Prezentacje oceniane będą przez jury, które w ocenie uwzględni: znajomość piosenki,  technikę i walory głosowe, interpretację, jakość wykonania oraz ogólny wyraz artystyczny. 

Konkurs odbędzie się 25 marca 2020 r. o godzinie 14.30 w sali 41.

Zgłoszenia przyjmowane są do 23.03.2020 u wychowawców klas lub bezpośrednio do organizatora konkursu.

 

ORGANIZATOR: MAŁGORZATA JAROSZYK

Konkurs plastyczny "Polskie Ludowe Instrumenty Muzyczne"

Konkurs plastyczny dla uczniów klas I- VIII poświęcony ludowym instrumentom muzycznym, stanowi kolejną odsłonę projektu

„Śladami polskiej sztuki i kultury ludowej – Oskar Kolberg”.

 

Celem konkursu jest kształtowanie wrażliwości muzycznej, wyobraźni i aktywności twórczej uczniów, rozwijanie uzdolnień oraz upowszechnianie wiedzy wśród dzieci i młodzieży o budowie i znaczeniu instrumentów muzycznych związanych z polską sztuką i kulturą ludową.

Tematyka prac: motywem przewodnim prac są ludowe instrumenty muzyczne

Technika wykonania prac: praca przestrzenna/rzeźba wykonana z dowolnych materiałów, np. surowców wtórnych, materiałów ekologicznych i przyrodniczych.

Format prac: bez ograniczeń.

Beneficjenci: uczniowie klas I-III wykonują prace z pomocą rodziców i uczniowie klas IV-VIII.

Na odwrocie pracy należy wpisać: imię i nazwisko ucznia oraz klasę. Każdy uczeń może dostarczyć 1-2 prac. Prace należy oddać wychowawcom lub przekazać bezpośrednio Małgorzacie Jaroszyk do sali 41.

Termin:

Konkurs trwa od 15.01.2020 – 25.02.2020r.

Ocenie poddany będzie:

-zgodność z tematyką pracy

-dobór materiałów

-estetyka wykonania

-pomysłowość

-funkcjonalność

-bezpieczeństwo użytkowania

Serdecznie zachęcam wszystkich uczniów do wzięcia udziału w muzycznej przygodzie. Stwórzcie swój oryginalny, niepowtarzalny ludowy instrument. Powodzenia!

 

Organizator: Małgorzata Jaroszyk

Konkurs muzyczny "Świat w Muzyce" V edycja

CELE:

• rozwijanie uzdolnień wokalnych, muzykalności i wrażliwości muzycznej

• pobudzenie i kształtowanie zainteresowań i zamiłowań muzycznych

• zachęcanie do wspólnych występów na scenie rodziców z dziećmi

• prezentacja umiejętności uczniów i ich rodziców

• uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze

• promowanie osiągnięć uczniów uzdolnionych muzycznie oraz ich najbliższych

• współpraca ze środowiskiem rodzinnym

ZASADY UCZESTNICTWA:

vKonkurs adresowany jest dla uczniów klas I-III oraz IV-VIII.

vPrezentacja piosenki o dowolnej tematyce dziecięcej i młodzieżowej.

vKategoria „z Rodzicem”- można wykonać wybraną piosenkę wspólnie z dorosłym.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:

1. Konkurs przeprowadzany będzie w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-III

oraz IV-VIII (maksymalnie 3 uczniów z klasy, po uprzednich eliminacjach klasowych).

2. Uczestnicy mogą przygotować dowolną piosenkę według preferencji muzycznych (przed występem należy podać tytuł i autora piosenki). Można mieć swój podkład muzyczny na dowolnym nośniku lub nuty.

3. Prezentacje oceniane będą przez jury, które w ocenie uwzględni: dobór repertuaru, znajomość piosenki, technikę i walory głosowe, interpretację, jakość wykonania oraz ogólny wyraz artystyczny.

4. Uczestnicy będą rywalizować o tytuł Mistrza Mikrofonu na każdym poziomie nauczania, a w kategorii „z Rodzicem”- Mistrzowie Mikrofonu.

5. Dla zwycięzców w każdej kategorii przewidziane są dyplomy oraz drobne nagrody rzeczowe.

Konkurs odbędzie się 26 lutego 2020r. godzina 15:15.

 

JEŚLI LUBICIE ŚPIEWAĆ, MACIE DO TEGO SERCE I CHCECIE SPRAWDZIĆ SWOJE SIŁY TO SERDECZNIE ZAPRASZAM WSZYSTKICH CHĘTNYCH UCZNIÓW WRAZ Z RODZICAMI

DO WZIĘCIA UDZIAŁU W V EDYCJI KONKURSU

„ŚWIAT W MUZYCE”.

POKAŻ SWÓJ TALENT WOKALNY I ZDOLNOŚCI MUZYCZNE!

 

ORGANIZATOR: MAŁGORZATA JAROSZYK

Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych "Świetlik"

W imieniu Organizatorów Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych „Świetlik”  serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XIII edycji. 

Konkurs „Świetlik”  jest skierowany do wszystkich uczniów szkół podstawowych, którzy są dociekliwi, kreatywni i ciekawi świata.

W tym roku szkolnym test konkursowy odbędzie się 17 marca 2020 roku.

Konkurs jest płatny – w XIII edycji opłata wynosi 10 zł. Koordynator zbiera pieniądze  od uczestników i wpłaca na zbiorcze konto Organizatora.

Chętni uczniowie mogą się zgłaszać do koordynatora konkursu, Małgorzaty Balickiej do 24 stycznia 2020 roku.

 

Potwierdzeniem udziału jest dostarczenie wypełnionej zgody (druk do odbioru u koordynatora) oraz uiszczenie opłaty.

 

Więcej informacji, w tym przykładowe zestawy testowe oraz doświadczenia z poprzednich lat: 

www.swietlik.edu.pl

 

Regulamin konkursu:

https://www.swietlik.edu.pl/regulamin

 

 

 

 

Małgorzata Balicka

WYNIKI KONKURSU „PORTRET KOLBERGA”

Konkurs plastyczny adresowany był do uczniów klas I-VIII i realizowany był w ramach całorocznego projektu „Śladami polskiej sztuki i kultury ludowej – Oskar Kolberg”. Uczniowie stworzyli niesamowite, piękne portrety. Z 63 dostarczonych prac jury w składzie: Lucyna Dominikowska, Jacek Wiśniewski i Małgorzata Jaroszyk wyłoniło następujących laureatów:

I miejsce Roksana Łyko kl. 6c

I miejsce Zuzanna Łyka kl. 6c

II miejsce Jakub Gramowski kl. 7b

III miejsce Maria Nadrowska kl. 6e

Wyróżnienia:

Ksawery Gallas kl. 1b, Jaśmina Bryniarska kl. 6d, Zuzanna Nowak kl. 6d

Serdecznie wszystkim uczestnikom dziękuję za udział w konkursie i gratuluję zwycięzcom.

Małgorzata Jaroszyk

Regulamin konkursu dla przedszkoli i szkół podstawowych organizowanego w ramach obchodów CHODZIESKIEGO TYGODNIA MAŁŻEŃSTW

1.       Organizator:

Chodzieskie Forum Małżeństw.

Patronat: Burmistrz Miasta Jacek Gursz, Starostwo Powiatowe, parafia pw. św. Floriana,

                  parafia nawiedzenia NMP

2.       Cele konkursu:

·         Wspieranie i współtworzenie obchodów Międzynarodowego Tygodnia Małżeństwa 
w Chodzieży, jako społecznej kampanii promującej wartość więzi kobiety  i mężczyzny. 

·         Rozwijanie kreatywności i talentów, zainteresowań dzieci i młodzieży.

·         Prezentacja i popularyzacja twórczych prac przedszkolaków oraz uczniów z powiatu chodzieskiego.

3.       Tematyka, kategorie oraz wymagania dotyczące pracy konkursowej:

I.                    KATEGORIA PRZEDSZKOLA – konkurs plastyczny: „Małżeństwo w oczach dziecka”.

·         format pracy max A 4

·         technika dowolna (farby, kredki, wyklejanka, kolaż – z wyłączeniem prac przestrzennych i rzeźb)

·         przedszkole biorące udział w konkursie przekazuje wybranych w eliminacjach przedszkolnych 5 prac

II.                   KATEGORIA SZKOŁY PODSTAWOWE KLASY 1-3: konkurs plastyczny: „Małżeństwo w oczach dziecka”.

·         format pracy max A 4

·         technika dowolna (farby, kredki, wyklejanka, kolaż – z wyłączeniem prac przestrzennych i rzeźb)

·         szkoły biorące udział w konkursie przekazują wybranych w eliminacjach szkolnych max 10 prac

III.                KATEGORIA SZKOŁY PODSTAWOWE KLASY 4-8 praca pisemna „Życzenia WALENTYNKOWE dla męża/żony”.                             

·         wypowiedź pisemna – forma: życzenia.

·         max na kartce A5 (kartka dowolna – zeszytowa, gładka, kolorowa, bez ozdabiania plastycznego)

·         uczeń wybiera do kogo kieruje życzenia (czy jako mąż do żony, czy jako żona do męża)

·         praca powinna zawierać zwroty grzecznościowe, być estetyczna i może być napisana ręcznie lub elektronicznie

·         szkoły biorące udział w konkursie przekazują max 10 prac wybranych w eliminacjach szkolnych

 

4.       Terminy:

Wszystkie konkursy należy przeprowadzić w przedszkolach i szkołach w terminie od 05.01.2020 – 24.01.2020

Wybrane po eliminacjach prace prosimy przekazać organizatorowi lub pozostawić do odbioru przez organizatora w sekretariacie swojej placówki w dniu 24.01.2020.

Ogłoszenie wyników odbędzie się 07.02.2020 o godz. 17.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Wyniki konkursu zostaną opublikowane także na Facebooku, na stronie www.chfm.com.pl oraz w „Nasza Chodzież”.

 

 

5.       Nagrody: Nagrody zostaną przyznane w 3 kategoriach:

KATEGORIA PRZEDSZKOLA – konkurs plastyczny: „Małżeństwo w oczach dziecka”.

KATEGORIA SZKOŁY PODSTAWOWE KLASY 1-3: konkurs plastyczny: „Małżeństwo w oczach dziecka”.

KATEGORIA SZKOŁY PODSTAWOWE KLASY 4-8: „Życzenia WALENTYNKOWE dla męża/żony”.  

W każdej kategorii zostaną przyznane 3 nagrody główne oraz wyróżnienia. Prace oceni komisja powołana przez organizatora, biorąc pod uwagę zgodność z tematem, samodzielność wykonania przez autora, estetykę wykonania, kreatywność.

6.       Prace konkursowe:

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chodzieży od 7 lutego 2020 r. zostanie zorganizowana wystawa prezentująca twórczość dzieci. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność organizatora.

7.       UWAGA. Zgoda na udział w konkursie:

Złożenie podpisanej pracy konkursowej dziecka:

·         jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu,

·         oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych  przez organizatora,

·         oznacza zgodę na udział pracy w wystawie pokonkursowej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chodzieży

·         oznacza zgodę  na prezentację wyników konkursu, prac konkursowych oraz wizerunku uczestników konkursu na stronach internetowych promujących Międzynarodowy Tydzień Małżeństwa oraz w lokalnych mediach.

·                Z uwagi na wystawę prace prosimy podpisać/nakleić kartkę- na odwrocie (imię, nazwisko, wiek dziecka oraz nazwa przedszkola lub szkoły, PODPIS RODZICA DZIECKA wg poniższej formuły)     

·         prace niezgodne z wymaganiami nie będą nagradzane

SERDECZNIE ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU

 

   

    Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ……………………………………………………………………………………… wiek …………

                                                                                                                                                              (imię i nazwisko dziecka)

 

uczęszczającego do ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

                                                                                          (nazwa i adres placówki)

 

w konkursie organizowanym w ramach obchodów CHODZIESKIEGO TYGODNIA MAŁŻEŃSTW – zgadzając się

jednocześnie na publikację danych (imię/nazwisko/wiek/placówka) i wizerunku dziecka.

                                                                                                                                      …………………………………………………………..

                                                                                                                                                     (podpis rodzica/opiekuna )

 

Regulamin konkursu plastycznego

Konkurs na kartkę bożonarodzeniową dla klas I-III

1.   ORGANIZATOR KONKURSU:

 Samorząd Uczniowski SP3.

2.   CELE KONKURSU:

·        Rozwijanie wyobraźni oraz pobudzenie aktywności twórczej

·        Rozwijanie wrażliwości estetycznej

·        Powrót do tradycji wykonywania kartek bożonarodzeniowych

·        Umożliwienie przedstawienia własnej wizji, nastroju oraz tradycji Świąt Bożego Narodzenia

3.   TEMATYKA:

Zadaniem uczestnika jest wykonanie kartki bożonarodzeniowej, która będzie miała świąteczny charakter.

4.   TECHNIKA:

Prace konkursowe mogą być wykonane dowolną techniką z możliwością zastosowania technik mieszanych.

5.   KATEGORIA WIEKOWA:

Konkurs przeznaczony dla uczniów z klas I-III. Do konkursu może być zgłoszona tylko jedna praca.

6.   TERMIN:

Prace należy oddać do dnia 6 grudnia, do biblioteki.

Z wszystkich prac zostaną wybrane 3 najładniejsze. Kartki zostaną przekazane dla osób samotnych z naszej parafii.

KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS 4-6 ETAP SZKOLNY

LISTY DO M.

 

KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS 4-6

ETAP SZKOLNY

 

 

 

Regulamin:

 

1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas 4-6

2.Uczestnicy konkursu muszą napisać list do Świętego Mikołaja w języku angielskim oraz zaadresować odpowiednio kopertę ( adres św. Mikołaja w języku angielskim).

3. W liście powinny znajdować się, np. informacje o sobie, o swojej rodzinie, oraz co chcesz dostać na święta od Mikołaja i dlaczego.

4. List musi mieć długość: klasy 4: minimum 8 zdań klasy 5: minimum 10 zdań klasy 6: minimum 12 zdań.

5. Listy jak i koperty mogą być ozdobione, aby przyciągały uwagę i były ciekawsze wizualnie.

6. Technika wykonania i zdobienia listu-dowolna.

 

Komisja dokona oceny prac wg następujących kryteriów:

-poprawność językowa,

-poprawne zaadresowanie koperty

-formę pracy (list),

-oryginalność, pomysłowość, sposób wykonania,

-ogólny wyraz artystyczny.

 

Termin oddawania prac – do  06.12.19r.

               

Serdecznie zachęcamy do udziału J

                                                                                              Katarzyna Kozakiewicz, Małgorzata Muzolf

KONKURS PLASTYCZNY„PORTRET KOLBERGA"

Konkurs plastyczny realizowany w ramach projektu

Śladami polskiej sztuki i kultury ludowej- Oskar Kolberg” przeznaczony jest dla uczniów klas I - VIII. Zadaniem uczniów jest wykonanie w dowolnej technice plastycznej portretu Oskara Kolberga.


Cele konkursu:

Rozwijanie zainteresowań i zdolności plastycznych uczniów.

Wzbogacanie doświadczeń dzieci – poznawanie nowych form i technik plastycznych.

Motywowanie do samodzielnych rozwiązań twórczych.

Rozwijanie twórczej wyobraźni i wrażliwości estetycznej.

Rozwijanie umiejętności korelowania plastyki z muzyką i literaturą, dostrzegania elementów wspólnych dla plastyki i muzyki.

 

Zasady konkursu:

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I - VIII.

Format: kartka techniczna A4 lub A3.

Technika pracy dowolna.

Prace powinny być podpisane z tyłu: imię, nazwisko ucznia oraz klasa. Każdy uczeń może dostarczyć 1-2 prac (praca samodzielna, indywidualna).

Termin składania prac: 17.12.2019r. Prace przekazujemy organizatorowi konkursu Małgorzacie Jaroszyk do sali nr 41.

 

Kryteria oceniania:

zgodność z tematyką

estetyka pracy

oryginalność

Serdecznie zachęcam do udziału w konkursie.

Organizator: Małgorzata Jaroszyk