Search

Regulamin konkursu „Zostań przyjacielem Kubusia Puchatka”

Organizator: Biblioteka szkolna SP3

Adresaci: Chętni uczniowie klas drugich

Cele konkursu:

·         Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem

·         Zainteresowanie uczniów twórczością Alana Aleksandra Milne

·         Sprawdzenie stopnia znajomości książki „Kubuś Puchatek”

Przebieg konkursu: Konkurs będzie przeprowadzony zdalnie. Wychowawcom klas drugich zostanie przekazany regulamin i trzy załączniki – karty pracy (I załącznik to zagadki, II załącznik to pytania, a III załącznik – cytaty), które przekażą wychowankom. Chętni uczniowie powinni przesłać same odpowiedzi do trzech kart pracy na e-maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. do dnia 05.06.2020 r. W odpowiedziach należy podać rzymski numer karty pracy i arabski numerek pytania, zagadki lub cytatu, następnie podajemy odpowiedź, np. I - 1-odp., …., I – 8-odp. (zagadek jest 8); II – 1-odp., …., II – 13-odp. (pytań jest 13); III -1-odp., …, III-8odp. (cytatów jest 8).

 I (rzymskie) oznacza pierwszą kartę pracy, II – drugą, III – trzecią, a cyfry arabskie (1, 2, 3, itd.) to numery pytań. Każda poprawna odpowiedź to jeden punkt. W sumie można uzyskać 29 punktów.

Ogłoszenie wyników: 08.06.2020 r. na stronie internetowej szkoły w zakładce biblioteki – wydarzenia zostaną podane nazwiska laureatów.

Komisja konkursowa: Katarzyna Gról, Iwona Kosowska

WYNIKI KONKURSU „POLSKIE LUDOWE INSTRUMENTY MUZYCZNE”

Konkurs plastyczny dla uczniów klas I- VIII poświęcony był ludowym instrumentom muzycznym i stanowił kolejną odsłonę projektu „Śladami polskiej sztuki i kultury ludowej – Oskar Kolberg”. Jury w składzie: Magdalena Umeniuk, Lucyna Dominikowska, Jacek Wiśniewski i Małgorzata Jaroszyk wybrało następujących laureatów konkursu:

 

I miejsce – Eryk Kałużny kl. 5d

II miejsce – Zuzanna Łyko kl. 6c

III miejsce – Angelika Wypich kl. 5d

Wyróżnienia:

Agata Łochowicz kl. 1b, Ksawery Gallas kl. 1b, Wiktoria Pigan kl. 2a,

Igor Schmidt kl. 3c, Mateusz Pisarek 7c, Jakub Świst kl. 7c

 

Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim uczniom za udział w konkursie, wykonaliście przepiękne prace, wyrazy uznania należą się Wam i Waszym bliskim, którzy wsparli zwłaszcza tych najmłodszych uczestników w pracy twórczej. Dziękuję i zachęcam do dalszej aktywności we wszelkich podejmowanych inicjatywach szkolnych.

 

Wystawa prac, a także wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się w dogodnym dla wszystkich czasie, po powrocie do szkoły.

 

Małgorzata Jaroszyk

Wyniki konkursu na ozdobę wielkanocną

           Z uwagi, iż rozstrzygnięcie powyższego konkursu miało się odbyć  03.04.2020 r., jednak w związku z zaistniałą sytuacją było to niemożliwe, umieściłam na stronie szkoły informację o możliwości przesyłania zdjęć swoich prac do dnia 11.04.2020. Na podanego e-maila zostały mi dostarczone liczne prace, z których, wraz z komisją konkursową, wyłoniono zwycięzców.

Komisja w składzie: Katarzyna Gról, Elżbieta Krupa i Joanna Rewolińska ogłasza, że 

I miejsce zdobył Fabian Wylegała z kl. 7d, II miejsce Eryk Kałużny z kl. 5d, a III – Laura Wieczorek z kl. 5a. Pod uwagę była brana oryginalność pomysłu, estetyka wykonania, samodzielność oraz dobór i wykorzystanie materiałów.

        Chciałabym przypomnieć, że ze wszystkich prac miała być przygotowana wystawka pokonkursowa, dlatego będę wdzięczna za ich przechowanie i w miarę możliwości przyniesienie do szkoły po naszym powrocie. Jeśli okaże się, że ktoś miał przygotowaną pracę, a z jakichś względów nie dosłał jej zdjęcia, także może oddać swoją ozdobę po naszym powrocie, a komisja podejmie decyzję, w jaki sposób docenić wkład pracy. Wszystkie nazwiska osób, które brały udział w konkursie zostaną przekazane wychowawcom. Osoby nagrodzone będą mogły odebrać nagrody po powrocie do szkoły. Dziękuję za tak liczny udział w konkursie. Wszystkie prace były bardzo ładne oraz ciekawe i trudno było wyłonić zwycięzców. Pozdrawiam serdecznie.

                                                                                                      Katarzyna Gról

Szkolny Konkurs Ortograficzny 2019/2020

Chociaż Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego już za nami, to uczniowie marzec rozpoczęli od zmagań z ortografią. Pierwsza grupa to uczniowie klas 4, wśród których najlepszą okazała się Bianka Witucka z klasy 4a. Drugą grupę stanowili uczniowie klas 5 i 6. Mistrzynią ortografii została Natalia Boberska z klasy 6 b. Ostatnią grupę tworzyli uczniowie klas 7 i 8, w niej na tytuł mistrza ortografii zapracował Kamil Żak z klasy 7b.

Choć polska ortografia uznawana jest za jedna z najtrudniejszych, to wśród naszych uczniów nie brakuje chętnych do corocznej rywalizacji o tytuł Mistrza Ortografii.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy odwagi, chęci sprawdzenia się i dziękujemy im za udział. Zwycięzców w każdej kategorii uhonorujemy dyplomem i nagrodą.

Joanna Winiecka

Wyniki konkursu „English Spelling Master” A.

Mistrzem pisowni zostali:

 

klasy 5 – Filip Lochyński

klasy 6 – Natalia Boberska

klasy 7 – Adam Wojtasiak

klasy 8 – Weronika Tomaszewska

 

Gratulacje! Życzymy dalszych sukcesów!!!

Katarzyna Kozakiewicz, Małgorzata Muzolf

“Jakie znasz zawody?”

 

W załączeniu przesyłam Państwu regulamin konkursu “Jakie znasz zawody?”
Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie.
 
Cech Chodzież
ul. Raczkowskiego 1
64-800 Chodzież

Jakie znasz zawody I-IV

Jakie znasz zawody V-VIII

Regulamin Konkursu na ozdobę wielkanocną

Regulamin

Konkursu na ozdobę wielkanocną

ORGANIZATOR:

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 3 w Chodzieży

 

TERMINY KONKURSU:

od 03.03.2020 r.      do 27.03.2020 r. - termin składania prac (w bibliotece u P. Katarzyny Gról)

03.04.2020 r.- rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagród                                                          

CELE KONKURSU:

- rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej

- stworzenie uczniom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych

- rozwijanie wrażliwości estetycznej

- powrót do tradycji wykonywania ozdób wielkanocnych

 

UCZESTNICY:

Konkurs adresowany jest do chętnych uczniów z klas IV – VIII

 

TEMAT KONKURSU: Najpiękniejsza ozdoba świąteczna (na okno, stół lub koszyczka)

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest terminowe dostarczenie prac do dnia 27.03.2020r. Każda praca musi zawierać dane autora (imię i nazwisko, klase).Organizator zastrzega, że prace stają się jego własnością i mogą być wykorzystane do przygotowania wystawki w bibliotece szkolnej.

 

OCENA PRAC i ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD:

1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu zdecyduje Komisja Konkursowa.

2. Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:oryginalność,estetyka wykonania,samodzielność,dobór i wykorzystanie materiałów.

3.Organizator przewiduje nagrody rzeczowe, wyróżnienia i dyplomy.

4.Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

 

 

Koordynatorzy konkursu: Opiekunowie SU K. Gról, J. Rewolińska

Konkursy religijne w ramach obchodów 100lecia urodzin Jana Pawła II

Uwaga uczniowie. Proszę zapoznac się z ofertą konkursów pozaszkolnych, indywidualnych. Przemyślcie ewentualny swój udział  i zgłoście katechetom w szkole. Udział w konkursach jest dobrowolny i należy uzgodnić go z rodzicami.

Konkursy, zaproszenie 2020

Konkurs plastyczno-literacki 2020 - Regulamin

Regulamin VIII Arch Przeglądu Poezji i Pieśni Patriot 2020

Karta zgłoszenia VIII Przeglądu

„English Spelling Master” K.

 Regulamin konkursu dla dzieci klas 5-6 oraz 7-8

CELE KONKURSU

 

- rozwijanie sprawności pisania,

- rozwijanie zainteresowania językiem angielskim,

- motywowanie do nauki poprzez współzawodnictwo

- umożliwienie użycia języka w szerszym kontekście poza klasą szkolną oraz wykazanie się swoim talentem.

REGULAMIN:

1. Uczestnicy konkursu: uczniowie klas 5-6 oraz 7-8.

2. Konkurs polega na napisaniu tekstu w j. angielskim ze słuchu.

4. O kolejności zajętych miejsc decyduje ilość uzyskanych punktów.

5. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie szkoły.

 

TERMIN:  25.02.2020

 godzina : 14.25

sala: 41 ( kl. 5-6) 42 ( kl. 7-8)

 

        Katarzyna Kozakiewicz, Małgorzata Muzolf

 

 

 

Serdecznie zachęcamy do udziału. J                                                                                                                                             

Sztafeta biblijna. Dzieje Apostolskie.

Szkolny konkurs religijny: Sztafeta biblijna -Dzieje Apostolskie.

Cel główny: Poznanie treści księgi Dziejów Apostolskich z Nowego Testamentu.

Cele pomocnicze: Rozwijanie czytelnictwa wśród uczniów, promowanie Pisma Świętego, umożliwienie zdobycia uczniom dodatkowej oceny.

Adresaci: Uczniowie klas 4-8 Sp3

Termin zgłoszeń: Do końca lutego 2020 r.

Termin finału: Kwiecień.

Zasady: Uczniowie samodzielnie czytają Dzieje Apostolskie w miesiącu marcu a w wyznaczonym terminie przystępują do finału w formie quizu składającego się z 30 pytań. Czas na odpowiedź jest ograniczony do 10 minut.

Gratyfikacja:

Każdy uczeń, który zdobędzie mniej niż 15 pkt otrzyma dodatkową ocenę bardzo dobrą a każdy kto uzyska więcej jak 15 pkt. otrzyma dodatkową ocenę celującą. Mistrzem Dziejów Apostolskich zostaje osoba z największą ilością pkt zdobytą w jak najkrótszym czasie.

Miłej zabawy.

Artur Makowski