Search

Regulamin konkursu pt. „ Czy znasz baśnie J. Ch. Andersena?”x

CELE:

  • zapoznanie z twórczością H. Ch. Andersena,
  • budzenie zainteresowań czytelniczych, 
  • kształtowanie umiejętności przekazywania przez dzieci zapamiętanych wiadomości,
  • rozwijanie fantazji i twórczej wyobraźni,
  • rozwijanie wrażliwości estetycznej,
  • zachęcanie do brania udziału w konkursach,

Przebieg konkursu

1.      Konkurs organizowany jest przez bibliotekę szkolną z okazji obchodów Międzynarodowego Tygodnia Bibliotek Szkolnych.

2.      Konkurs odbędzie się 30 października (piątek) na 4godzinie lekcyjnej w czytelni.

3.      W konkursie mogą brać udział uczniowie z klas trzecich.

4.      Uczestnicy konkursu powinni zapoznać się z biografią pisarza oraz z następującymi baśniami: 

·         „Brzydkie kaczątko”,

·         „Calineczka”,

·         „Dziewczynka z zapałkami”,

·         „Księżniczka na ziarnku grochu”,

·         „Słowik,

·         „Dzikie łabędzie”,

·         „Nowe szaty cesarza”,

·         „Dzielny ołowiany żołnierz”,

·         „Pasterka i kominiarczyk”

  1. Z każdej klasy trzeciej wychowawca typuje czworo uczniów do udziału w konkursie.
  2. Uczniowie rozwiązują test ze znajomości baśni. 
  3. Kolejność uzyskanych miejsc zależna jest od ilości zdobytych punktów.
  4. Dla laureatów przewidziano nagrody.


K. Gról, I. Kosowska