Search

„Moja zakładka”x

Zachęcamy uczniów klas drugich do wzięcia udziału w konkursie plastycznym na najładniejszą i najciekawszą zakładkę do książki. Technika dowolna. Podpisane prace przynosimy do biblioteki, do dnia 25 października. Każdy uczeń może oddać tylko jedną zakładkę.

Cele konkursu:

-  promocja czytelnictwa,

-  zainteresowanie książką,

-  rozbudzenie świadomości poszanowania książek,

-  rozwijanie zdolności manualnych i plastycznych u dzieci,

-  rozwijanie wyobraźni twórczej,


Zasady konkursu:

- Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.

- Technika wykonania pracy jest dowolna.

- Przy wykonaniu zakładki mogą być użyte dowolne płaskie materiały niebrudzące i nieniszczące książek.

- Do każdej pracy należy dołączyć wizytówkę (spinaczem), na której umieszczone będą następujące dane: imię i nazwisko, klasa

 

K. Gról. I. Kosowska