Search

„WOKÓŁ TRADYCJI – NA LUDOWO ŚPIEWAMY”

KONKURS MUZYCZNY

 

„WOKÓŁ TRADYCJI – NA LUDOWOŚPIEWAMY”

 

 

 

CELE:

• rozwijanie uzdolnień wokalnych, muzykalności i wrażliwości muzycznej

• pobudzenie i kształtowanie zainteresowań i zamiłowań muzycznych

• prezentacja umiejętności uczniów

• uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze

• promowanie osiągnięć uczniów uzdolnionych muzycznie

ZASADY UCZESTNICTWA:

        Konkurs adresowany jest dla uczniów oddziału I-VIII.

        Uczestnik prezentuje wybraną pieśń ludową ze zbioru Oskara Kolberga: „Czerwone jabłuszko”, „Była babuleńka”, „Czerwone jagody”, „Czarny baranie”, „Żuraw”, „Zachodźże słoneczko”, itp. Można mieć swój podkład muzyczny lub zaśpiewać a capella.

        Prezentacje oceniane będą przez jury, które w ocenie uwzględni: znajomość piosenki,  technikę i walory głosowe, interpretację, jakość wykonania oraz ogólny wyraz artystyczny. 

Konkurs odbędzie się 16 października 2020r. o godz. 8.00 w sali 41.

Zapisanych uczniów serdecznie zapraszam i życzę powodzenia????!

 

ORGANIZATOR: MAŁGORZATA JAROSZYK