Search

Regulamin konkursu „Zostań przyjacielem Kubusia Puchatka”

Organizator: Biblioteka szkolna SP3

Adresaci: Chętni uczniowie klas drugich

Cele konkursu:

·         Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem

·         Zainteresowanie uczniów twórczością Alana Aleksandra Milne

·         Sprawdzenie stopnia znajomości książki „Kubuś Puchatek”

Przebieg konkursu: Konkurs będzie przeprowadzony zdalnie. Wychowawcom klas drugich zostanie przekazany regulamin i trzy załączniki – karty pracy (I załącznik to zagadki, II załącznik to pytania, a III załącznik – cytaty), które przekażą wychowankom. Chętni uczniowie powinni przesłać same odpowiedzi do trzech kart pracy na e-maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. do dnia 05.06.2020 r. W odpowiedziach należy podać rzymski numer karty pracy i arabski numerek pytania, zagadki lub cytatu, następnie podajemy odpowiedź, np. I - 1-odp., …., I – 8-odp. (zagadek jest 8); II – 1-odp., …., II – 13-odp. (pytań jest 13); III -1-odp., …, III-8odp. (cytatów jest 8).

 I (rzymskie) oznacza pierwszą kartę pracy, II – drugą, III – trzecią, a cyfry arabskie (1, 2, 3, itd.) to numery pytań. Każda poprawna odpowiedź to jeden punkt. W sumie można uzyskać 29 punktów.

Ogłoszenie wyników: 08.06.2020 r. na stronie internetowej szkoły w zakładce biblioteki – wydarzenia zostaną podane nazwiska laureatów.

Komisja konkursowa: Katarzyna Gról, Iwona Kosowska