Search

Regulamin Konkursu na ozdobę wielkanocną

Regulamin

Konkursu na ozdobę wielkanocną

ORGANIZATOR:

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 3 w Chodzieży

 

TERMINY KONKURSU:

od 03.03.2020 r.      do 27.03.2020 r. - termin składania prac (w bibliotece u P. Katarzyny Gról)

03.04.2020 r.- rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagród                                                          

CELE KONKURSU:

- rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej

- stworzenie uczniom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych

- rozwijanie wrażliwości estetycznej

- powrót do tradycji wykonywania ozdób wielkanocnych

 

UCZESTNICY:

Konkurs adresowany jest do chętnych uczniów z klas IV – VIII

 

TEMAT KONKURSU: Najpiękniejsza ozdoba świąteczna (na okno, stół lub koszyczka)

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest terminowe dostarczenie prac do dnia 27.03.2020r. Każda praca musi zawierać dane autora (imię i nazwisko, klase).Organizator zastrzega, że prace stają się jego własnością i mogą być wykorzystane do przygotowania wystawki w bibliotece szkolnej.

 

OCENA PRAC i ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD:

1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu zdecyduje Komisja Konkursowa.

2. Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:oryginalność,estetyka wykonania,samodzielność,dobór i wykorzystanie materiałów.

3.Organizator przewiduje nagrody rzeczowe, wyróżnienia i dyplomy.

4.Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

 

 

Koordynatorzy konkursu: Opiekunowie SU K. Gról, J. Rewolińska