Search

„English Spelling Master” K.

 Regulamin konkursu dla dzieci klas 5-6 oraz 7-8

CELE KONKURSU

 

- rozwijanie sprawności pisania,

- rozwijanie zainteresowania językiem angielskim,

- motywowanie do nauki poprzez współzawodnictwo

- umożliwienie użycia języka w szerszym kontekście poza klasą szkolną oraz wykazanie się swoim talentem.

REGULAMIN:

1. Uczestnicy konkursu: uczniowie klas 5-6 oraz 7-8.

2. Konkurs polega na napisaniu tekstu w j. angielskim ze słuchu.

4. O kolejności zajętych miejsc decyduje ilość uzyskanych punktów.

5. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie szkoły.

 

TERMIN:  25.02.2020

 godzina : 14.25

sala: 41 ( kl. 5-6) 42 ( kl. 7-8)

 

        Katarzyna Kozakiewicz, Małgorzata Muzolf

 

 

 

Serdecznie zachęcamy do udziału. J