Search

Sztafeta biblijna. Dzieje Apostolskie.

Szkolny konkurs religijny: Sztafeta biblijna -Dzieje Apostolskie.

Cel główny: Poznanie treści księgi Dziejów Apostolskich z Nowego Testamentu.

Cele pomocnicze: Rozwijanie czytelnictwa wśród uczniów, promowanie Pisma Świętego, umożliwienie zdobycia uczniom dodatkowej oceny.

Adresaci: Uczniowie klas 4-8 Sp3

Termin zgłoszeń: Do końca lutego 2020 r.

Termin finału: Kwiecień.

Zasady: Uczniowie samodzielnie czytają Dzieje Apostolskie w miesiącu marcu a w wyznaczonym terminie przystępują do finału w formie quizu składającego się z 30 pytań. Czas na odpowiedź jest ograniczony do 10 minut.

Gratyfikacja:

Każdy uczeń, który zdobędzie mniej niż 15 pkt otrzyma dodatkową ocenę bardzo dobrą a każdy kto uzyska więcej jak 15 pkt. otrzyma dodatkową ocenę celującą. Mistrzem Dziejów Apostolskich zostaje osoba z największą ilością pkt zdobytą w jak najkrótszym czasie.

Miłej zabawy.

Artur Makowski