Search

Konkurs muzyczny. "Wokół tradycji - na ludowo gramy"

CELE:

• rozwijanie uzdolnień muzycznych, gry na wybranych instrumentach muzycznych

• pobudzenie i kształtowanie zainteresowań i zamiłowań muzycznych

• prezentacja umiejętności uczniów 

• uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze

• promocja talentów i motywowanie młodych artystów do umuzykalniania i systematycznego doskonalenia swoich umiejętności 

ZASADY UCZESTNICTWA:

♪Konkurs adresowany jest dla uczniów oddziału I-VIII.

♪Uczestnik prezentuje utwór z repertuaru ludowego np. „Była babuleńka”, „Czerwone jagody”, „Czerwone jabłuszko” na wybranym instrumencie muzycznym. 

♪Prezentacje oceniane będą przez jury, które w ocenie uwzględni: znajomość utworu,  umiejętności techniczne, interpretację, jakość wykonania oraz ogólny wyraz estetyczny i artystyczny. 

Konkurs odbędzie się 25 marca 2020 r. o godzinie 15.30 w sali 41.

Zgłoszenia przyjmowane są do 23.03.2020 u wychowawców klas lub bezpośrednio do organizatora konkursu.ORGANIZATOR: MAŁGORZATA JAROSZYK