Search

Konkurs plastyczny "Polskie Ludowe Instrumenty Muzyczne"

Konkurs plastyczny dla uczniów klas I- VIII poświęcony ludowym instrumentom muzycznym, stanowi kolejną odsłonę projektu

„Śladami polskiej sztuki i kultury ludowej – Oskar Kolberg”.

 

Celem konkursu jest kształtowanie wrażliwości muzycznej, wyobraźni i aktywności twórczej uczniów, rozwijanie uzdolnień oraz upowszechnianie wiedzy wśród dzieci i młodzieży o budowie i znaczeniu instrumentów muzycznych związanych z polską sztuką i kulturą ludową.

Tematyka prac: motywem przewodnim prac są ludowe instrumenty muzyczne

Technika wykonania prac: praca przestrzenna/rzeźba wykonana z dowolnych materiałów, np. surowców wtórnych, materiałów ekologicznych i przyrodniczych.

Format prac: bez ograniczeń.

Beneficjenci: uczniowie klas I-III wykonują prace z pomocą rodziców i uczniowie klas IV-VIII.

Na odwrocie pracy należy wpisać: imię i nazwisko ucznia oraz klasę. Każdy uczeń może dostarczyć 1-2 prac. Prace należy oddać wychowawcom lub przekazać bezpośrednio Małgorzacie Jaroszyk do sali 41.

Termin:

Konkurs trwa od 15.01.2020 – 25.02.2020r.

Ocenie poddany będzie:

-zgodność z tematyką pracy

-dobór materiałów

-estetyka wykonania

-pomysłowość

-funkcjonalność

-bezpieczeństwo użytkowania

Serdecznie zachęcam wszystkich uczniów do wzięcia udziału w muzycznej przygodzie. Stwórzcie swój oryginalny, niepowtarzalny ludowy instrument. Powodzenia!

 

Organizator: Małgorzata Jaroszyk