Search

KONKURS PLASTYCZNY „PORTRET BEETHOVENA”

Konkurs plastyczny realizowany w ramach projektu „Z Beethovenem za pan brat” przeznaczony jest dla uczniów klas I - VIII.

Zadaniem uczniów jest wykonanie w dowolnej technice plastycznej portretu Ludwiga van Beethovena.

Cele konkursu:

≈ Rozwijanie zainteresowań i zdolności plastycznych uczniów.

≈ Wzbogacanie doświadczeń dzieci – poznawanie nowych form i technik plastycznych.

≈ Motywowanie do samodzielnych rozwiązań twórczych.

≈ Rozwijanie twórczej wyobraźni i wrażliwości estetycznej.

≈ Rozwijanie umiejętności korelowania plastyki z muzyką i literaturą, dostrzegania elementów wspólnych dla plastyki i muzyki.

 

Zasady konkursu:

v Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I - VIII.

v Format: kartka techniczna A4 lub A3.

v Technika pracy dowolna. (praca samodzielna, indywidualna)

v Termin przesyłania prac: 16.12.2020r. Prace przekazujemy organizatorowi konkursu Małgorzacie Jaroszyk wysyłając zdjęcie wykonanej pracy na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

wpisując w tytule:

Praca na konkurs „Portret Beethovena”, imię i nazwisko ucznia oraz klasa.

Kryteria oceniania:

• zgodność z tematyką

• estetyka pracy

• oryginalność

 

 

 Serdecznie zachęcam do udziału w konkursie.

 

 

 

Organizator: Małgorzata Jaroszyk

WYNIKI KOKURSU „WOKÓŁ TRADYCJI – NA LUDOWO ŚPIEWAMY”

W piątek, 16 października odbył się konkurs muzyczny „Wokół tradycji – na ludowo śpiewamy”, który stanowi część projektu „Śladami polskiej sztuki i kultury ludowej – Oskar Kolberg”. Jury w składzie Marta Kaczmarek, Marzena Szykowna i Małgorzata Jaroszyk usłyszało w wykonaniu uczniów naszej szkoły takie melodie ludowe jak: „Czerwone jabłuszko”, „Gdzieżeś ty bywał, czarny baranie”, „Miała baba koguta”, „Krakowiaczek jeden” oraz „Szła dzieweczka do laseczka”. Wybór tych najlepszych wykonawców nie był łatwy, wszyscy śpiewali od serca i włożyli wiele wysiłku by zaprezentować się jak najlepiej przed publicznością, dlatego przewodnicząca jury- Małgorzata Jaroszyk już na początku konkursu witając uczestników podkreśliła: „…wszyscy jesteście zwycięzcami, bo przyszliście tu dzisiaj, żeby pokazać, jak kochacie muzykę, śpiewanie daje wam mnóstwo radości i szczęścia, a to jest najważniejsze!”

Wyłoniono następujących laureatów:

I miejsce zajęła Amelia Bronikowska z kl. 2c

II miejsce zajęły Amelia Jaroszyk i Zuzanna Winkiel z kl. 6a

III miejsce zajęła Maja Fenger z kl. 2a

Wyróżnienie otrzymali Wojciech Kaczmarek z kl. 3a i Maja Krzyżaniak z kl. 4b

Serdecznie wszystkim wykonawcom gratuluję i dziękuję, że podzieliliście się z nami swoimi emocjami, mogliśmy razem z Wami przeżywać piękno muzykowania. Życzę wszystkim uczniom odnoszenia kolejnych „małych” sukcesów w dalszych przygodach ze sztuką.

Małgorzata Jaroszyk

Regulamin konkursu pt. „ Czy znasz baśnie J. Ch. Andersena?”x

CELE:

  • zapoznanie z twórczością H. Ch. Andersena,
  • budzenie zainteresowań czytelniczych, 
  • kształtowanie umiejętności przekazywania przez dzieci zapamiętanych wiadomości,
  • rozwijanie fantazji i twórczej wyobraźni,
  • rozwijanie wrażliwości estetycznej,
  • zachęcanie do brania udziału w konkursach,

Przebieg konkursu

1.      Konkurs organizowany jest przez bibliotekę szkolną z okazji obchodów Międzynarodowego Tygodnia Bibliotek Szkolnych.

2.      Konkurs odbędzie się 30 października (piątek) na 4godzinie lekcyjnej w czytelni.

3.      W konkursie mogą brać udział uczniowie z klas trzecich.

4.      Uczestnicy konkursu powinni zapoznać się z biografią pisarza oraz z następującymi baśniami: 

·         „Brzydkie kaczątko”,

·         „Calineczka”,

·         „Dziewczynka z zapałkami”,

·         „Księżniczka na ziarnku grochu”,

·         „Słowik,

·         „Dzikie łabędzie”,

·         „Nowe szaty cesarza”,

·         „Dzielny ołowiany żołnierz”,

·         „Pasterka i kominiarczyk”

  1. Z każdej klasy trzeciej wychowawca typuje czworo uczniów do udziału w konkursie.
  2. Uczniowie rozwiązują test ze znajomości baśni. 
  3. Kolejność uzyskanych miejsc zależna jest od ilości zdobytych punktów.
  4. Dla laureatów przewidziano nagrody.


K. Gról, I. Kosowska

„Moja zakładka”x

Zachęcamy uczniów klas drugich do wzięcia udziału w konkursie plastycznym na najładniejszą i najciekawszą zakładkę do książki. Technika dowolna. Podpisane prace przynosimy do biblioteki, do dnia 25 października. Każdy uczeń może oddać tylko jedną zakładkę.

Cele konkursu:

-  promocja czytelnictwa,

-  zainteresowanie książką,

-  rozbudzenie świadomości poszanowania książek,

-  rozwijanie zdolności manualnych i plastycznych u dzieci,

-  rozwijanie wyobraźni twórczej,


Zasady konkursu:

- Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.

- Technika wykonania pracy jest dowolna.

- Przy wykonaniu zakładki mogą być użyte dowolne płaskie materiały niebrudzące i nieniszczące książek.

- Do każdej pracy należy dołączyć wizytówkę (spinaczem), na której umieszczone będą następujące dane: imię i nazwisko, klasa

 

K. Gról. I. Kosowska

„WOKÓŁ TRADYCJI – NA LUDOWO ŚPIEWAMY”

KONKURS MUZYCZNY

 

„WOKÓŁ TRADYCJI – NA LUDOWOŚPIEWAMY”

 

 

 

CELE:

• rozwijanie uzdolnień wokalnych, muzykalności i wrażliwości muzycznej

• pobudzenie i kształtowanie zainteresowań i zamiłowań muzycznych

• prezentacja umiejętności uczniów

• uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze

• promowanie osiągnięć uczniów uzdolnionych muzycznie

ZASADY UCZESTNICTWA:

        Konkurs adresowany jest dla uczniów oddziału I-VIII.

        Uczestnik prezentuje wybraną pieśń ludową ze zbioru Oskara Kolberga: „Czerwone jabłuszko”, „Była babuleńka”, „Czerwone jagody”, „Czarny baranie”, „Żuraw”, „Zachodźże słoneczko”, itp. Można mieć swój podkład muzyczny lub zaśpiewać a capella.

        Prezentacje oceniane będą przez jury, które w ocenie uwzględni: znajomość piosenki,  technikę i walory głosowe, interpretację, jakość wykonania oraz ogólny wyraz artystyczny. 

Konkurs odbędzie się 16 października 2020r. o godz. 8.00 w sali 41.

Zapisanych uczniów serdecznie zapraszam i życzę powodzenia????!

 

ORGANIZATOR: MAŁGORZATA JAROSZYK

Regulamin konkursu czytelniczego „Lubimy czytać”

1.      Konkurs  Lubimy czytać” jest przeznaczony dla uczniów klas czwartych.

2.      Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna SP3.

3.      Celem konkursu jest:

 

·         rozwijanie  zainteresowań czytelniczych,       

·         kształtowanie wrażliwości moralnej i estetycznej przez kontakt z literaturą,

·         właściwe zagospodarowanie wolnego czasu.

 

4.  Warunkiem udziału w konkursie jest przeczytanie minimum 3 książek (poza lekturami) – w czasie zdalnego nauczania. Należy podać tytuły i autorów każdej z książek, a jedną z nich zareklamować w dowolnej formie np. plakat, ogłoszenie, opis-recenzja.

5. Udział w konkursie należy zgłosić u swojego nauczyciela języka polskiego.

6. Prace należy odesłać do dnia 10.06.2020 r., na adres e-mailowy:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

7. Wyniki konkursu będą podane wychowawcom i nauczycielom języka polskiego, a także umieszczone w zakładce biblkioteka/wydarzenia.

8. Dla laureatów konkursu przewidziane są drobne upominki.

 

Iwona Kosowska, Katarzyna Gról

Regulamin konkursu „Zostań przyjacielem Kubusia Puchatka”

Organizator: Biblioteka szkolna SP3

Adresaci: Chętni uczniowie klas drugich

Cele konkursu:

·         Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem

·         Zainteresowanie uczniów twórczością Alana Aleksandra Milne

·         Sprawdzenie stopnia znajomości książki „Kubuś Puchatek”

Przebieg konkursu: Konkurs będzie przeprowadzony zdalnie. Wychowawcom klas drugich zostanie przekazany regulamin i trzy załączniki – karty pracy (I załącznik to zagadki, II załącznik to pytania, a III załącznik – cytaty), które przekażą wychowankom. Chętni uczniowie powinni przesłać same odpowiedzi do trzech kart pracy na e-maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. do dnia 05.06.2020 r. W odpowiedziach należy podać rzymski numer karty pracy i arabski numerek pytania, zagadki lub cytatu, następnie podajemy odpowiedź, np. I - 1-odp., …., I – 8-odp. (zagadek jest 8); II – 1-odp., …., II – 13-odp. (pytań jest 13); III -1-odp., …, III-8odp. (cytatów jest 8).

 I (rzymskie) oznacza pierwszą kartę pracy, II – drugą, III – trzecią, a cyfry arabskie (1, 2, 3, itd.) to numery pytań. Każda poprawna odpowiedź to jeden punkt. W sumie można uzyskać 29 punktów.

Ogłoszenie wyników: 08.06.2020 r. na stronie internetowej szkoły w zakładce biblioteki – wydarzenia zostaną podane nazwiska laureatów.

Komisja konkursowa: Katarzyna Gról, Iwona Kosowska

WYNIKI KONKURSU „POLSKIE LUDOWE INSTRUMENTY MUZYCZNE”

Konkurs plastyczny dla uczniów klas I- VIII poświęcony był ludowym instrumentom muzycznym i stanowił kolejną odsłonę projektu „Śladami polskiej sztuki i kultury ludowej – Oskar Kolberg”. Jury w składzie: Magdalena Umeniuk, Lucyna Dominikowska, Jacek Wiśniewski i Małgorzata Jaroszyk wybrało następujących laureatów konkursu:

 

I miejsce – Eryk Kałużny kl. 5d

II miejsce – Zuzanna Łyko kl. 6c

III miejsce – Angelika Wypich kl. 5d

Wyróżnienia:

Agata Łochowicz kl. 1b, Ksawery Gallas kl. 1b, Wiktoria Pigan kl. 2a,

Igor Schmidt kl. 3c, Mateusz Pisarek 7c, Jakub Świst kl. 7c

 

Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim uczniom za udział w konkursie, wykonaliście przepiękne prace, wyrazy uznania należą się Wam i Waszym bliskim, którzy wsparli zwłaszcza tych najmłodszych uczestników w pracy twórczej. Dziękuję i zachęcam do dalszej aktywności we wszelkich podejmowanych inicjatywach szkolnych.

 

Wystawa prac, a także wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się w dogodnym dla wszystkich czasie, po powrocie do szkoły.

 

Małgorzata Jaroszyk

Wyniki konkursu na ozdobę wielkanocną

           Z uwagi, iż rozstrzygnięcie powyższego konkursu miało się odbyć  03.04.2020 r., jednak w związku z zaistniałą sytuacją było to niemożliwe, umieściłam na stronie szkoły informację o możliwości przesyłania zdjęć swoich prac do dnia 11.04.2020. Na podanego e-maila zostały mi dostarczone liczne prace, z których, wraz z komisją konkursową, wyłoniono zwycięzców.

Komisja w składzie: Katarzyna Gról, Elżbieta Krupa i Joanna Rewolińska ogłasza, że 

I miejsce zdobył Fabian Wylegała z kl. 7d, II miejsce Eryk Kałużny z kl. 5d, a III – Laura Wieczorek z kl. 5a. Pod uwagę była brana oryginalność pomysłu, estetyka wykonania, samodzielność oraz dobór i wykorzystanie materiałów.

        Chciałabym przypomnieć, że ze wszystkich prac miała być przygotowana wystawka pokonkursowa, dlatego będę wdzięczna za ich przechowanie i w miarę możliwości przyniesienie do szkoły po naszym powrocie. Jeśli okaże się, że ktoś miał przygotowaną pracę, a z jakichś względów nie dosłał jej zdjęcia, także może oddać swoją ozdobę po naszym powrocie, a komisja podejmie decyzję, w jaki sposób docenić wkład pracy. Wszystkie nazwiska osób, które brały udział w konkursie zostaną przekazane wychowawcom. Osoby nagrodzone będą mogły odebrać nagrody po powrocie do szkoły. Dziękuję za tak liczny udział w konkursie. Wszystkie prace były bardzo ładne oraz ciekawe i trudno było wyłonić zwycięzców. Pozdrawiam serdecznie.

                                                                                                      Katarzyna Gról

Szkolny Konkurs Ortograficzny 2019/2020

Chociaż Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego już za nami, to uczniowie marzec rozpoczęli od zmagań z ortografią. Pierwsza grupa to uczniowie klas 4, wśród których najlepszą okazała się Bianka Witucka z klasy 4a. Drugą grupę stanowili uczniowie klas 5 i 6. Mistrzynią ortografii została Natalia Boberska z klasy 6 b. Ostatnią grupę tworzyli uczniowie klas 7 i 8, w niej na tytuł mistrza ortografii zapracował Kamil Żak z klasy 7b.

Choć polska ortografia uznawana jest za jedna z najtrudniejszych, to wśród naszych uczniów nie brakuje chętnych do corocznej rywalizacji o tytuł Mistrza Ortografii.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy odwagi, chęci sprawdzenia się i dziękujemy im za udział. Zwycięzców w każdej kategorii uhonorujemy dyplomem i nagrodą.

Joanna Winiecka